Hủ tiếu bò viên gốc Triều Châu

Hủ tiếu bò viên gốc Triều Châu

December 18th, 201749 Chủ đầu tiên của nơi này là ông Thái Minh Khôn, người gốc Triều Châu. Hơn 50 năm trước, tiệm chỉ bán món bò viên với nước súp....