Ngày xưa tôi đi học...

Ngày xưa tôi đi học...

Tháng Tám 3rd, 202152 Học trò nhỏ ngày xưa đi học thiếu thốn, khác ngày nay nhiều quá. Từ lớp Năm đến lớp Nhì thì phải dùng bút chấm mực được làm...
Lòng kiêu hãnh của người Sài Gòn

Lòng kiêu hãnh của người Sài Gòn

Tháng Bảy 12th, 202149 Đất Nam Kỳ từ khi lưu dân cắm đất khai phá và Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược thì cha ông chúng ta luôn hướng tới tự do,dân...
Tư thế tự trọng của người Việt xưa

Tư thế tự trọng của người Việt xưa

Tháng Bảy 10th, 202114 Trong cuốn " Sài Gòn tạp pín lù" học giả Vương Hồng Sển chép một đoạn về sứ bộ Xiêm La (Siam) sang bái kiến Pháp Hoàng mà quỳ...
Hiện tượng "Mùa thu lá bay"

Hiện tượng "Mùa thu lá bay"

Tháng Bảy 9th, 202146 Nữ văn sĩ Quỳnh Dao viết cuốn "Thái Vân Phi" năm 1968,qua năm 1973 thì lên phim, tên cũng là Thái Vân Phi Cuốn "Thái Vân Phi" sang Sài Gòn...
Nữ thần tự do ở Miền Nam

Nữ thần tự do ở Miền Nam

Tháng Bảy 3rd, 202124 Thời kỳ 1950 lúc này còn thuộc Quốc Gia VN, tại quận lỵ quận Cần Đước tỉnh Chợ Lớn, trước quảng trường trung tâm giữa dinh...
Page 1 of 7123...